بررسی روش های رادیولوژی باریوم سوالو | سونوگرافی پستان اصفهان

روش های رادیولوژی باریوم سوالو

این نوشته سایت مرکز رادیولوژی سرو سونوگرافی پستان اصفهان که برای شما همراهان گردآوری شده است. به بررسی روش های رادیولوژی باریوم سوالو خواهد پرداخت.

Barium Swallow

این تست که یکی از تکنیک های رادیوگرافی می باشد که برای بررسی مری و گلو انجام می شود. در واقع بیمار ۴ ساعت قبل از تست باید ناشتا باشد. زمانی که بیمار در حال نوشیدن باریم می باشد، کلیشه هایی در پوزیشن های مختلف تهیه می شود. معمولاً هم بیمار در وضعیت ایستاده می باشد. این آزمایش حدود ۳۰ دقیقه طول می کشد.

Barium Meal

از این آزمایش برای بررسی مری و گلو استفاده می شود. بیمار باید ۴ ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. گاهی ممکن است این آزمایش به دنبال Barium Swallow انجام شود. برای اینکه بیمار را آرام کنند، آمپول های آرامبخش استفاده می کنند. در واقع مخلوطی از باریم و گاز جهت متسع کردن معده، به بیمار داده می شود تا بخورد. بیمار روی تخت رادیولوژی دراز می کشد. سپس برای بررسی قسمت های مختلف معده و اثنی عشر در پوزیشن های مختلف، کلیشه هایی تهیه می شود. نهایتاً هم ۲۰ دقیقه طول می کشد.

بررسی روش های رادیولوژی باریوم سوالو | سونوگرافی پستان اصفهان

Barium Follow Through

این آزمایش برای بررسی روده کوچک می باشد. بیمار باید حداقل ۱۲ ساعت ناشتا باشد. بعد از آن در ابتدای آزمایش ۲ تا ۳ لیوان باریم می نوشد. سپس بر روی پهلوی راست روی تخت رادیولوژی دراز می کشد تا معده سریعاً از باریم تخلیه شده و به روده بزرگ برسد. در طی این زمان کلیشه هایی از بیمار تهیه می شود. برای اینکه مسیری از روده کوچک که با باریم پرشده، مورد مطالعه قرار گیرد. ممکن است رادیولوژیست برای بررسی قسمت های مختلف روده و به جریان انداختن باریم، از کمپرسور یا حتی فشار دست استفاده کند.

Barium Enema

این آزمایش برای بررسی کولون ها یا روده بزرگ انجام می شود. روده ها هم باید تا حد ممکن خالی باشند. بیمار روی پهلو دراز می کشد و تیوپ پلاستیکی نرمی توسط رادیولوژیست وارد رکتومی می شود. چنین کاری باید با حداکثر دقت و حداقل درد باید انجام شود. سپس بالن کوچکی روی تیوپ می باشد که باد می شود. باعث می شود تا به باقی ماندن باریم در کولون ها کمک کند و تیوپ هم در جایش ثابت بماند. محلول باریم وارد روده بزرگ می شود و بیماری در پوزیشن های مختلف دراز می کشد تا تمام سطح کولون ها به باریم آغشته شود. حال نوبت پمپ کردن هوا به روده است. چندین کلیشه از روده بزرگ در پوزیشن های مختلف تهیه می شود. بعد از مورد بررسی قرار گرفتن کلیشه ها، تیوپ از رکتوم خارج می شود و بیمار می تواند به توالت برود. معمولاً چنین آزمایشی ۴۵ دقیقه طور می کشد.

Leave a Comment