خطرات و عوارض جانبی ماموگرافی | سونوگرافی پستان اصفهان

خطرات و عوارض جانبی ماموگرافی شامل موارد زیر می‌شوند:

در ماموگرافی، شما را در معرض پرتوهای دوز پایین قرار می‌دهند. مقدار آن بسیار کم است هر چند برای بیشتر زن‌ان سودی که از ماموگرافی منظم می برند بیشتر از خطرات و عوارض جانبی ماموگرافی است که این مقدار از پرتو ایجاد می کنند. همیشه ماموگرافی ها درست نیستند. میزان دقت این کار به تکنیکهای مورد استفاده و تجربه و مهارت رادیولوژیست بستگی دارد. عوامل دیگر مانند سن و تراکم بافت پستان نیز ممکن است منجر به نتایج اشتباه منفی و اشتباه مثبت در ماموگرافیها شوند.

ممکن است تفسیر ماموگرافی های زنان جوانتر آسان نباشد. سینه زنان جوان دارای غده ها و رباطهای بیشتری از زنان مسن‌تر است که منجر به تراکم بافتی پستان می‌شود که می‌تواند نشانه‌های سرطان را با ابهام مواجه کند. با افزایش سن، بافت سینه دارای چربی بیشتر و غده‌های کمتری می‌شود و تفسیر نتایج و مشاهده تغییرات را در ماموگرافی ساده‌تر می کند.

خطرات و عوارض جانبی ماموگرافی | سونوگرافی پستان اصفهان

 

انجام آزمایشات بیشتر

ممکن است انجام ماموگرافی به انجام آزمایشات بیشتری بینجامد. در بین زنانی از تمام سنین در حدود 10 درصد از ماموگرافیها به انجام آزمایشهای بیشتری از جمله آزمایشهای تصویر برداری مانند اولتراسوند و عمل (بیوپسی)می انجامند تا نمونه ای از بافت سینه برای آزمایشگاه فرستاده شود. هرچند بیشتر نتایج غیرعادی دیده شده در ماموگرافی سرطان نیستند. اگر به شما گفته شد که نتایج ماموگرافی شما غیرعادی است رادیولوژیست شما می‌خواهد تا این نتیجه را با نتایج ماموگرافی قبلی مقایسه کند. اگر ماموگرافیهای قبلی را در جای دیگری انجام داده باشید رادیولوژیست از شما اجازه می خواهد تا نتایج ماموگرافیهای قبلی را برایشان ارسال کنید تا مقایسه را با ماموگرافی فعلی انجام دهند.

ماموگرافی غربالگری

تمام سرطان‌ها را شناسایی نمی‌کند. برخی از سرطان‌هایی که از طریق معاینه‌های فیزیکی شناسایی شده‌اند ممکن است در ماموگرافی دیده نشوند. ممکن است یک سرطان خیلی کوچک باشد یا در ناحیه ای باشد که مشاهده آن در ماموگرافی مشکل است برای مثال در ناحیه زیر بغل شما.
ماموگرافی ها یک از هر پنج سرطان را در زنان شناسایی نمی‌کنند.

تمام تومورهایی که ماموگرافی تشخیص می‌دهد قابل درمان نیستند. انواع خاصی از سرطان‌ها تهاجمی هستند و به سرعت رشد می‌کنند و خیلی زود به بخشهای دیگر بدن گسترش می‌یابند.

 


سونوگرافی و رادیولوژی سرو | سونوگرافی پستان اصفهان

جهت مشاهده‌ی صفحه‌ی اینستاگرام سونوگرافی و رادیولوژی سرو کلیک کنید.

نوبت دهی اینترنتی دکتر نینا زاهدی نژاد


مطالب پیشنهادی:

تشخیص بیماری پاژه پستانی

تشخیص و درمان کیست پستان

آشنایی با کبد

پاژه پستان و علائم آن

آنچه باید پیش از سونوگرافی سینه بدانید

Leave a Comment