سونوگرافی پستان اصفهان | سونوگرافی کیست تخمدان

سونوگرافی کیست تخمدان چگونه است؟

سونوگرافی کیست تخمدان : سونوگرافی با تولید امواج صوتی، تصاویر حقیقی از تخمدان ها و اطراف آن ها تهیه می کند.

خیلی روش سریع، ایمن و بدون درد می باشد. اگر پزشک به کیست تخمدان مشکوک بود، احتمالا سونوگرافی ترنس واژینال هم می دهد تا به تشخیص کیست کمک شود.
برای این نوع از سونوگرافی، باید به پشت دراز بکشید و پاهایتان را باز بگذارید.
ترنسدیوسر را داخل قرار می دهند و مثل یک نور قرمز، چند اینچی داخل واژن گرفته می شود. سپس تصاویری از تخمدان و رحم گرفته می شود.
ترنسدیوسر کوچکتر از سپکولومیست که پزشک برای تست پاپ استفاده می کند.
چند دقیقه ای این تست طول می کشد. کمی احساس ناراحتی می کنید، اما معمولا درد ندارد.
تصاویر تولید شده توسط سونوگرافی کمک می کند که موقعیت، اندازه، و شکل کیست را تعیین کرد. ممکن است حتی گفته شود که کیست تخمدان ساده است یا پیچیده.
در صورتی که باید با مثانه خالی یا پر بروید، با پزشک خود صحبت کنید.
شاید هم نیاز به یک سونوگرافی داشته باشید که با مثانه پر یا خالی گرفته شود.
به جای آن، ممکن است از شما خواسته شود که در روز انجام سونوگرافی، مثانه تان از قبل خالی باشد.
سونوگرافی پستان اصفهان | سونوگرافی کیست تخمدان

پیام بگذارید