تصویر برداری سی تی اسکن ستون مهره چگونه انجام می شود؟

پس از وارد شدن بیمار به اتاق برای انجام سی تی اسکن ستون مهره بر روی تخت معاینه به پشت دراز می کشد. تکنسین از نوارها و بندهایی که برای کمک به بیمار برای حفظ وضعیت صحیح و بی حرکت ماندن در طول تصویربرداری استفاده نموده و آنها را محکم می کند.
بسیاری از اسکنرها به اندازه کافی سریع هستند که می‌توان کودکان را بدون استفاده از داروهای آرام بخش اسکن نمود . در غیر این صورت و در موارد خاص ممکن است برای کودکانی که نمی توانند آرام بمانند از داروهای آرام بخش استفاده شود.

زیرا حرکت باعث تار شدن تصاویر می‌شود و کیفیت درمان را به همان روشی که روی عکس ها تاثیر می‌ گذارد ، پایین می آور. در صورتی که از ماده حاجب استفاده شود در حین انجام سی تی اسکن ، ماده حاجب به داخل ورید بیمار تزریق می شود.
اسکن ستون فقرات همچنین ممکن است پس از تزریق ماده حاجب به کانال نخاع و در حین آزمایش مایع نخاعی که به آن میلوگرام نیز می‌گویند ، انجام شود . این کار به مکان یابی التهاب یا فشرده‌سازی عصبی و تشخیص تومور کمک می کند.

برای انجام اسکن ، تخت معاینه از طریق اسکنر حرکت می کند تا موقعیت شروع صحیح اسکن ها را تعیین کند .

در حین اسکن ممکن است از بیمار خواسته شود تا نفس خود را برای چند ثانیه حبس کند ، زیرا هر حرکتی ازجمله تنفس و حرکت بدن می تواند منجر به ایجاد مصنوعات روی تصاویر شود که این باعث افت کیفیت تصویر و تاری آن ها می‌ شود و در عکس طوری ظاهر می‌شود که انگار عکس از یک جسم در حال حرکت گرفته شده باشد.

سونوگرافی پستان اصفهان | نحوه تصویر برداری سی تی اسکن ستون مهره

نحوه آمادگی برای انجام سی تی اسکن ستون مهره

بیمار باید قبل از انجام سی تی اسکن لباس خود را با لباس های راحت بیمارستانی تعویض کند.
ضروری است بیمار هرگونه اشیا فلزی از جمله جواهرات ، عینک ، سمعک ، دندان مصنوعی ، گیره سر و غیره که ممکن است .  تصاویر سی تی اسکن را تحت تاثیر قرار دهند از خود دور کند.
در صورت استفاده از مواد حاجب در طول انجام این روش تصویربرداری ممکن است از بیمار خواسته شود که چند ساعت قبل از انجام تصویربرداری ناشتا باشد.
در صورتی که بیمار به دارو یا ماده غذایی خاصی آلرژی دارد ، باید این مسئله را با پزشک یا تکنسین در میان بگذارد.
همچنین در صورتی که بیمار حساسیت شناخته ‌شده‌ای نسبت به ماده حاجب داشته باشد ، پزشک ممکن است برای کاهش خطر واکنش های آلرژیک ، داروهایی که معمولاً استروئید می باشند را برای او تجویز کند.
ضروری است که بیمار در مورد بیماری های اخیر یا سایر شرایط پزشکی و دارا بودن سابقه بیماری قلبی ، آسم ، دیابت ، بیماری‌های کلیوی یا مشکلات تیروئیدی با پزشک و تکنسین مشورت کند.
در صورت وجود یا احتمال بارداری ، زنان باید همیشه تکنسین و پزشک را از این مسئله آگاه کنند.

 

ارتباط با سونوگرافی اصفهان 

Leave a Comment