علت درخواست سونوگرافی سیستم ادراری چیست؟ | سونوگرافی پستان اصفهان

درخواست سونوگرافی سیستم ادراری به چه علت است؟

دستگاه ادراری ، متشکل از کلیه ، حالب ، مثانه و پیشابراه می باشد. به طور کلی تمامی بخش های دستگاه ادراری از طریق سونوگرافی قابل تشخیص هستند. اما لازم به ذکر است که حالب طبیعی معمولا از آن جا که قطر بسیار کمی دارد و دو جدار آن به صورت مجازی روی هم خوابیده اند ، در سونوگرافی دیده نخواهد شد. همراه باشید با ما تا در این مقاله که در سایت مرکز رادیولوژی سرو سونوگرافی پستان اصفهان منتشر شده علل درخواست سونوگرافی سیستم ادراری را مورد برسی قرار دهیم.

کاربردهای سونوگرافی دستگاه ادراری

سونوگرافی ، کاربردهای متعددی در بررسی دستگاه ادراری دارد که از جمله کاربردهای آن ، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
  • بررسی تومورها
  • کیست ها و آبسه های کلیه
  • ارزیابی پروستات و مثانه
  • بررسی اندام کلیه در بیماران پیوند کلیه
  • هیدرونفروز ناشی از انسداد سنگ یا دیگر توده ها
توجه داشته باشید که برای سونوگرافی کلیه و مجاری ادرار ( شامل بررسی پروستات و مثانه ) حتما باید مثانه پر باشد. در صورت داشتن سوند فولی حتما کلامپ شود. برای بررسی مثانه و مجاورت آن نیز باید مثانه پر باشد؛ اما مثانه لبریز از ادرار ( به شدت پر ) به علت پس زدن ادرار به حالب و سیستم جمع کننده ادرار و لگنچه های کلیه ممکن است منجر به اشتباه در تشخیص شود. گاهی لازم است که مثانه در دو حالت پر و پس از تخلیه ( مثلا برای بررسی بزرگی پروستات ) سونوگرافی شود.

در بیماران مبتلا به درد حاد پهلو

سونوگرافی می تواند در شناسایی هیدرونفروز ناشی از سنگ، کمک کند بایستی به خاطر داشت که هیدرونفروز یک طرفه یا بدون همراهی با هماچوری ممکن است ناشی از فشار خارجی، ناشی از خونریزی یا خود آنوریسم شکمی و یا سایر توده ها باشد. کسانی که احتباس ادرار ثانویه به انسداد خروجی مثانه ( مثل بزرگی پروستات )، هیدرونفروز دو طرفه دیده می شود. افراد مبتلا به درد پهلو به همراه وجود پیوری ( افزایش WBC و چرک در ادرار )، بررسی بیماران از نظر وجود انسداد، سنگ، یا آبسه برای تعیین نیاز به دخالت بیشتر یا تصویر برداری تکمیلی نقش اساسی دارد.

علت درخواست سونوگرافی سیستم ادراری چیست؟ | سونوگرافی پستان اصفهان

درد قسمت تحتانی و راست شکم

مواردی از پاتولوژی های مربوط به شکم حاد، موجب درد در ناحیه تحتانی و راست شکم شده و سونوگرافی می تواند در بررسی سریع آنها نقش داشته باشد. در خانم هایی که با شروع حاد درد شدید به قسمت تحتانی شکم مراجعه می کنند، پاره شدن حاملگی خارج رحمی ، پیچش یا تورشن تخمدان، و کیست هموراژیک تخمدان بایستی اولین موارد شک بالینی باشد. سونوگرافی روش تصویر برداری انتخابی برای بررسی موارد درد شدید و حاد در ناحیه تحتانی و راست شکم است. همین طور، موارد کمتر اورژانسی، نظیر کیست هموراژیک تخمدان را نیز می تواند مشخص کند.
در بیماران مبتلا به درد حاد سمت راست شکم که به ناحیه کشاله ران پهلو تیر می کشد، سونوگرافی کلیه بایستی برای ارزیابی از نظر هیدرو نفروز ناشی از سنگ مسدود کننده حالب انجام شود. خلاف اشعه ایکس، در تکنولوژى سونوگرافى (اولتراساند) از اشعه و تابش استفاده نمى شود. در عوض، در این تکنولوژى از امواج صوتى خاصى استفاده مى شود که توسط گوش انسان قابل شنیدن نیست. انعکاس امواج صوتى بر روى اندام هاى بدن، تصاویرى را خلق مى کند که دکتر شما با توجه به آن مى تواند اندازه طبیعی کلیه در سونوگرافی ، شکل، مکان و گاها جریان خون در کلیه هاى شما را مورد بررسى قرار دهد.

آمادگی برای انجام

از آنجایى که در فرایند سونوگرافى اشعه اى تابش نمى شود و یا از رنگ کنتراست استفاده نمى شود، این تکنولوژى براى کودکان، زنان باردار، و افرادى که به رنگ حساسیت دارند مناسب است.
همچنین براى انجام سونوگرافى نیازى نیست که مانند سایر آزمایش ها آماده باشید یا اینکه ناشتا باشید. گاهى اوقات متخصصان مراقبت هاى بهداشتى ممکن است از شما بخواهند تا با مثانه پر براى انجام آزمایش بیایید. در این صورت آنها مى توانند حجم مثانه را قبل و بعد از ادرار مورد بررسى قرار دهند. به طور معمول، انجام سونوگرافى دردناک نیست. فقط ممکن است در نقاطى که دستگاه که به آن ترانسفورماتور مى گویند با بدن شما تماس حاصل مى کند کمى احساس فشار کنید.
همچنین سونوگرافى کلیه همچنین ممکن است در دیگر موارد پزشکى کار برد داشته باشد. چند نمونه از این موارد در زیر ذکرشده است:
  • راهنماى فرو بردن سوزن براى نمونه بردارى
  • تخلیه کیست ها و آبسه ها
  • قرار دادن یک نفروستومى یا یک لوله تخلیه در کلیه

مشکلات سونوگرافی کلیه

سونوگرافى کلیه یک روش بى خطر و مطمئن براى بررسى بیمار و به دست آوردن عکس هاى حیاتى بدون استفاده از اشعه است. اکثر مردم نباید هیچ گونه عوارض جانبى در رابطه با انجام سونوگرافى تجربه کنند. در موارد نادر، بیمار ممکن است حساسیت هاى خفیفى را در ناحیه مورد بررسى احساس کند، که این ناراحتى چند ساعت پس از سونوگرافى از بین خواهد رفت.

Leave a Comment