ماموگرافی بعد از لیفت سینه و لامپکتومی | سونوگرافی پستان اصفهان

ماموگرافی بعد از لیفت سینه و لامپکتومی

سوالی که بسیاری از خانم ها دارند، اینکه بعد از جراحی زیبایی سینه یا به عبارتی لیفت سینه، ماموگرافی ضرری ندارد؟! با این وجود، از انجام ماموگرافی می ترسید؟ آیا از پرسیدن آن از پزشک خجالت می کشید؟ همه این ها بی مورد است و نیازی به ترس و یا خجالت نیست. در ادامه می توانید به جوابی که منتظرش هستید، برسید. اگر لامپکتومی، کوچک کردن سینه یا لیفت سینه انجام داده اید، هنوز هم نیاز به ماموگرافی سالانه دارید. به خاطر اینکه بافت های سینه ممکن است در حال حاضر متفاوت تر به نظر  برسند. همچنین به دلیل زخمی که به جا می ماند، جایی که برای عکسبرداری انتخاب می کنید، بسیار مهم است. ماموگرافی بعد از لیفت سینه و لامپکتومی مطلبی است که در ادامه در رابطه با آن اطلاعات کسب میکنید.

ماموگرافی بعد از لیفت سینه و لامپکتومی | سونوگرافی پستان اصفهان

ماموگرافی بعد از لامپکتومی :

رادیوتراپی اغلب به دنبال لامپکتومی می باشد. لامپکتومی یک جراحی به جهت از بین بردن بافت های سرطانی می باشد. این درمان ها به تغییر بافت سینه و پوست سینه کمک می کنند. به همین دلیل، باید تحت نظر یک ماموگرام باشید، تا ۶ ماه ادامه دارد تا تمام شود. پزشک مربوطه از نتیجه جدید برای مقایسه و بررسی تغییرات در تصویربرداری های بعدی استفاده می کند.
بعد از لامپکتومی، ماموگرافی تان طبق معمول پیش می رود. پزشک مربوطه ممکن است نماهای تشخیصی بیشتری از جای لامپکتومی بخواهد بگیرد، یا تصویربرداری های دیگری مثل سونوگرافی یا MRI انجام دهد.

ماموگرافی بعد از لیفت سینه :

لیفتینگ سینه ، سینه های شخص را تغییر می دهد. طوری که تصویربرداری های قبل از جراحی به درد مقایسه های بعدی نمی خورند. به همین دلیل، پزشک ممکن است یک ماموگرام بیس لاین جدید حدود شش ماه بعد از جراحی از شما بگیرد. ا
ستاندارد جدیدی که پزشک به جهت مقایسه تصویربرداری های جدید با قبلی ها خواهد داشت. اینگونه تغییرات هم شناسایی می شوند.
نگرانی در رابطه با ماموگرافی بعد از جراحی سینه کاملا قابل درک است.
به خاطر همین انتخاب یک مرکز مراقبت از افراد سرطانی بسیار مهم است.
زیرا به لطف وجود کارمندانی است که با زنانی همانند شما که قبلا جراحی سینه داشته اند، کار کرده اند.

Leave a Comment