نوروز 1401 مبارک

فرا رسیدن نوروز 1401 مبارک

در پرتو الطاف ایزد منان، نوروز فرخنده بر روزگار خرم تان مبارک و بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجود تان شکوفه باران باد.
لب تان پر خنده، قلب تان از مهر آکنده دولت تان پاینده و نوروز تان فرخنده باد

رادیولوژی سرو ، مرکز سونوگرافی پستان اصفهان فرا رسیدن بهار 1401 را تبریک عرض می کند

نوروز 1401 مبارک

رادیولوژی سرو ، مرکز سونوگرافی پستان اصفهان


مطالب پیشنهادی :

سونوگرافی اورژانسی چیست؟

سونوگرافی روشی تشخیصی در بیماریها

آمادگی‌ قبل از انواع سونوگرافی

Leave a Comment