نکات قبل از سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری | سونوگرافی پستان اصفهان

این نکات را قبل از سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری بخوانید

بیایید تا در امروز در ادامه این مطلب همراه با متخصصین مرکز رادیولوژی سرو سونوگرافی پستان اصفهان مواردی را که باید قبل از سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری رعایت کنیم را باهم یادآوری کنیم.
پزشک شما ممکن است از شما بخواهد تا پیش از انجام این آزمایش تا حد امکان آب کمترى بنوشید، مثلا مقدار 07 لیتر آب یا کمى بیشتر. ممکن است از شما خواسته شود تا مثانه خود را پر نگه دارید. اگر هم لازم باشد که بعد از انجام سونوگرافى مثانه خود را خالى کنید، ممکن است از شما بخواهند تا در اتاق انتظار مقدار زیادى اب بنوشید تا مثانه پر شود. به طورمعمول، براى انجام سونوگرافى از مسکن استفاده نمى شود.
پیش از انجام سونوگرافى کلیه، ممکن است از شما خواسته شود تا یک فرم رضایت نامه را بخوانید و امضا کنید، و در طى آن ضمانت دهید که تکنسین اجازه انجام سونوگرافى روى بدن شما را دارد. اگر چیزی وجود دارد که شما متوجه نمى شوید و یا باعث ناراحتی شما می شود، بدون معطلى راجع به آن سؤال بپرسید. لباس راحت بپوشید. تکنسین مى بایست نوعى ژل را روى پوست بدن شما بمالد. این ژل به هدایت امواج صوتى کمک مى کند. این ژل لباس را لک نمى کند، ولى حالتى چسبناک دارد و پاک کردن آن از روى پوست کمى سخت است.
گاهى اوقات ممکن است تکنسین از شما بخواهد تا لباس هاى خود را عوض کنید و یک گان بیمارستانى بپوشید. براى انجام سونوگرافى هیچ نوع جواهراتى به همراه نداشته باشید. حتما تمامى جواهرات و وسایل ارزشمند خود را در منزل بگذارید. تمامى دستورالعمل هاى اضافى که تکنسین به شما مى گوید را حتما انجام دهید.

نکات قبل از سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری | سونوگرافی پستان اصفهان

چگونگی انجام سونوگرافی مجاری ادراری

پزشک شما ممکن است سونوگرافی کلیه را به عنوان یک آزمایش سرپایی درخواست کند، یا اگر در بیمارستان بستری هستید، ممکن است بخشی از آزمایشات تشخیصی بستری شما باشد. هر بیمارستان و کلینیکى داراى پروتوکل هاى مخصوص خود هستند که از شما مى خواهند طبق آن براى انجام آزمایش آماده شوید، ولى استانداردهایى وجود دارد که در تمامى آن ها یکسان است. تکنسین از شما خواهد خواست به حالت دمر و روى شکم دراز بکشید تا براى انجام سونوگرافى به کلیه دسترسى داشته باشد.
همان طور که پیش تر اشاره شد، تکنسین ژلى را روى پوست شما مى مالد تا هدایت امواج صوتى راحت تر شود و تصاویر مورد نظر به دست آیند. تکنسین از یک ترانسفورماتور بر روى پوست بدن شما استفاده مى کند، و آن را در ناحیه مورد نظر قرار مى دهد. ترانسفورماتور هیچ دردى ندارد، فقط ممکن است در محلى که تکنسین آن را قرار مى دهد شما کمى احساس فشار کنید، چرا که تکنسین گاها مجبور است براى پیدا کردن زاویه مناسب و گرفتن بهترین عکس این دستگاه را روى بدن شما کمى فشار دهد.
ممکن است از شما خواسته شود چند دقیقه موقعیت خود را حفظ کنید، یا از شما خواسته شود که موقعیت خود را برای یک تصویر واضح تر تنظیم کنید. اگر تکنسین در حال بررسى جریان خون کلیه ها باشد، ممکن است صداى ‘ فش فش’ مانندى را بشنوید. وجود این صدا کاملا طبیعى است. اگر لازم باشد که کلیه هاى شما اسکن شوند، شاید نیاز باشد که با مثانه پر سونوگرافى را انجام دهید. سپس مثانه را خالى کنید و با مثانه خالى دوباره سونوگرافى انجام دهید.
هنگامى که سونوگرافى تمام شد، تکنسین ژل را از روى بدن شما پاک خواهد کرد. سپس شما مى توانید لباس خود را بپوشید و اتاق را ترک کنید. پزشک جواب سونوگرافی کلیه را به شما اعلام خواهد کرد و شاید لازم باشد پس از انجام سونوگرافى اقداماتى را انجام دهید.

Leave a Comment