الاستوگرافی پستان | سونوگرافی پستان اصفهان | رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی سرو-دکتر نینا زاهدی نژاد

الاستوگرافی پستان

شاید افرادی که به بیماری های سینه مبتلا هستند متخصص برای آنها تست های الاستوگرافی پستان جهت تشخیص بیشتر را تجویز کند. الاستوگرافی علاوه بر شکل ظاهری و بافت مورد نظر که با سونوگرافی های معمولی قابل تشخیص است می تواند اطلاعاتی در رابطه با سختی بافت سینه بدهد. می توان گفت معمولا الاستوگرافی به تنهایی انجام نمی شود و می تواند مکملی برای تشخیص بهتر در کنار سونوگرافی باشد. دستگاه الاستوگرافی توزیعی از تغییر شکل نسبی را نشان می دهد.

تصویر های تهیه شده الاستوگرافی پستان به صورت دستی می باشد. کاملا به مهارت متخصص مربوطه بستگی دارد. به همین دلیل امکان دارد نیاز به تکرار مجدد تست الاستوگرافی پستان باشد .

الاستوگرافی پستان چه نوع روشی است؟

برای تشخیص سرطان پستان و دیگر بیماری ها، معمولا از سونوگرافی استفاده می شود. الاستوگرافی یک تکنیک سونوگرافی نسبتا جدید است که می تواند اطلاعات تشخیصی بیش تری در خصوص بیماری های پستان دهد. الاستوگرافی یا تصویربرداری الاستیک، تصاویری را براساس سفتی بافتی (به جای ساختمان تشریحی) ایجاد می کند.

تکنیک های مورد استفاده در الاستوگرافی پستان چیست؟

در الاستوگرافی پستان، از دو تکنیک SE و SWE می توان استفاده کرد. اخیرا، الاستوگرافی کششی SE سه بعدی (3D-SE) و الاستوگرافی SW سه بعدی (3D-SWE) نیز برای استفاده بالینی در دسترس است.

الاستوگرافی پستان، چه مواردی را تشخیص می دهد؟

سیستم های الاستوگرافی رایج برای پستان، نه تنها قادر به افتراق بین بافت های خوش خیم و بدخیم هستند، بلکه می توانند با کشف میزان انتشار سفتی بافت، اطلاعات بافت شناسی را هم مشخص کنند.
همچنین الاستوگرافی، امکان تشخیص و ارزیابی ضایعات توده ای شکل و ضایعات غیر توده ای را فراهم می کند.
این روش ممکن است توانایی ارزیابی اثر درمانی، درمان با داروهای ضد سرطان را نیز داشته باشد.
با الاستوگرافی پستان، شاهد بهبود پیش رونده ای در کیفیت تصویر، تکنیک تصویربرداری و تفسیر تصاویر هستیم.

مزیت الاستوگرافی پستان نسبت به روش های گذشته چیست؟

در گذشته با لمس بالینی به صورت کیفی، میزان سختی بافت تخمین زده میشد. پزشکان از هزاران سال پیش در معاینه، میزان سفتی بافت را با لمس بررسی می کردند و معتقد بودند که بافت های سفت، احتمال بدخیمی بیش تری دارند. الاستوگرافی این توانایی را دارد که میزان سفتی بافت را اندازه گیری کند. در تحقیقاتی که انجام شده بود، مشخص شد که کنتراست الاستوگرافیک قابل توجهی بین ضایعات سرطانی و غیر سرطانی پستان وجود دارد. و بر این اساس پیشنهاد شد که الاستوگرافی می تواند یک تکنیک عالی برای مشخص کردن ضایعات پستان، خوش خیم یا بدخیم باشد.

الاستوگرافی سبب کاهش بیوپسی های غیرضروری می شود و میزان نتایج مثبت، به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

الاستوگرافی پستان | سونوگرافی پستان اصفهان | رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی سرو-دکتر نینا زاهدی نژاد

صفحه ی رسمی اینستاگرام رادیولوژی سرو (سونوگرافی پستان اصفهان) را دنبال کنید.

الاستوگرافی پستان به چه صورتی انجام می شود؟

  • بیمار در حالت خوابیده و به پشت بر روی تخت معاینه قرار می گیرد.
  • بهتر است بازوی بیمار بالای سرش قرار بگیرد.
  • سپس متخصص رادیولوژی از بیمار درخواست می کند که نفس خود را نگه داشته و تا پایان تصویربرداری صحبت نکند.
  • مدت زمان انجام الاستوگرافی معمولا چند ثانیه بیش تر طول نمی کشد، اما چندین نوبت باید تکرار شود تا نتیجه صحیح و قابل قبولی برای تشخیص به دست آید.

مشکلات مربوط به پستان با الاستوگرافی، چگونه قابل تشخیص است؟

پستان خصوصیات الاستیکی بسیار بی نظیری دارد که در هیچ یک از اعضای دیگر بدن دیده نمی شود. سرطان های پستان در الاستوگرافی :

  1. نسبت به سونوگرافی معمولی، بزرگ تر ظاهر می شوند.
  2. نسبت به سونوگرافی معمولی، ضایعات خوش خیم کوچک تر دیده می شوند.

تفاوت این سایزها، ارزش پیش بینی کننده بالایی در مشخص کردن خوش خیم و یا بدخیم بودن سرطان ها دارد، اما نه 100%.

تشخیص خوش خیم و یا بدخیم بودن ضایعات سرطانی

در اندازه گیری، نسبت طول الاستوگرافی ضایعه به طول آن در سونوگرافی دو بعدی (B-mode) یا E/B Ratio می باشد.

اگر نسبت، بالا یا مساوی یک باشد، احتمال وجود ضایعه بدخیم بالاست.

نمای کلی الاستوگرافی پستان به چه صورتی است؟

الاستوگرافی باید همراه با سونوگرافی پستان انجام شود. یک روش اضافه برای تصویربرداری به نام کالرداپلر وجود دارد که برای ارزیابی یک ضایعه توده ای و یا غیرتوده ای پستان استفاده می شود. الاستوگرافی نباید برای غربالگری استفاده شود، بلکه می تواند به عنوان یک تکنیک تشخیص عالی، جهت مشخص کردن خوش خیم و یا بدخیم بودن ضایعه باشد.

نتیجه عکس های الاستوگرافی پستان به چه صورتی است؟

در واقع نتیجه را می توان بر مبنای نتیجه ضایعه با اکوی کم در تصاویر B -mode بررسی کرد.
زمانی که تغییرات شکل در قسمت های کم دیده می شود به این صورت که بیشتر قسمت ها به رنگ سبز دیده می شود و بافت نرمال می باشد. پستان از درجه ۱ قابلیت ارتجاعی می باشد .

اگر تغییرات به صورت موزاییکی در برخی از نقاط دیده شوند به آن درجه ۲ گفته می شود .

تغییر شکل سینه در قسمت های جانبی است و در مرکز چیزی دیده نمی شود. مرکز به رنگ آبی بوده و اطراف به رنگ سبز تشخیص درجه ۳ خواهد بود .

در مواردی که کل ناحیه رنگ آبی دیده می شود درجه ۴ و درجه ۵ در تمامی نقاط مراکز و نواحی جانبی رنگ آبی دیده می شود .

تشخیص تـوسـط الاسـتـوگـرافـی بـه تـنـهـایی امکان پذیر نمی باشد. الاستوگرافی به عنوان وسیله کمک تـشـخـیـصـی بـرای تکمیل تشخیص در روش متداول لازم است. تفسیر الاستیسیته به عنوان وسیله کمک تشخیصی بسته به شکل ضایعه ممکن است متفاوت باشد.

برای اینکه بتوان تصاویر مناسبی را تهیه کرد پروب باید به آرامی بر روی پستان گذاشته شود. به گونه ایی که به سینه فشاری وارد نشود و پستان تغییر شکلی ندهد.

صفحه ی رسمی اینستاگرام رادیولوژی سرو (سونوگرافی پستان اصفهان) را دنبال کنید.

جهت تماس با رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی سرو اینجا کلیک کنید.


مطالب پیشنهادی رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی سرو-دکتر نینا زاهدی نژاد (سونوگرافی پستان اصفهان):

Leave a Comment