پاراتیروئید چیست؟ | سونوگرافی پستان اصفهان

پاراتیروئید چیست؟

غدد پاراتیروئید 4 غده درون ریز کوچکی هستند در ناحیه گردن در پشت تیروئید که باعث کنترل میزان کلسیم بدن می شوند. هر غده به اندازه یک دانه برنج بوده و طولی در حدود 30 میلیمتر و 3-4 میلیمتر قطر دارد. غدد پاراتیروئید هورمون پاراتورمون (PTH ) ترشح می کنند. تنظیم میزان کلسیم خون برای فعالیت طبیعی قلب ، عضلات و دستگاه عصبی ضروری است.

هورمون پاراتورمون میزان کلسیم خون را با روش های زیر افزایش می دهد:

  • با تجزیه استخوان و آزاد کردن کلسیم از آنها ( استخوان ها بزرگترین منبع کلسیم در بدن می باشند)
  • افزایش توانایی بدن در جذب کلسیم مواد غذایی
  • افزایش توان کلیه در نگهداشتن کلسیمی که در غیراینصورت از طریق ادرار دفع خواهد شد

یک غده پاراتیروئید سالم در بدن مثل یک ترموستات عمل کرده و سطح کلسیم خون را بطور دقیقی ثابت نگه می دارد. هورمون PTH زمانی ترشح می شود که کلسیم را به میزان طبیعی خود برگرداند. در صورتیکه مقدار کلسیم خون طبیعی باشد و یا فقط کمی بالا باشد. پاراتیروئید هورمون ترشح نمی کند. باید بدانید تعادل مناسب مقدار کلسیم بدن بستگی به فعالیت مناسب قلب ، دستگاه عصبی ، کلیه ها و استخوان ها دارد.

پاراتیروئید چیست؟ | سونوگرافی پستان اصفهان

بیماری های پاراتیروئید:

زمانیکه پاراتیروئید بیش از اندازه و یا کمتر از حد طبیعی هورمون PTH ترشح کند تاثیرات متفاوتی روی بدن فرد می گذارد.

هایپرپاراتیروئیدیسم:

یماری شایع غده پاراتیروئید می باشد که در این بیماری بدون در نظر گرفتن مقادیر کلسیم بدن مقادیر زیادی PTH ترشح می شود. در این بیماری حتی زمانیکه مقدار کلسیم بدن طبیعی می باشد همچنان پاراتیروئید هورمون ترشح می کند.

هایپوپاراتیروئیدیسم:

در این بیماری هورمون پاراتیروئید کم ترشح می شود. در نتیجه میزان کلسیم بدن کاهش (هیپوکلسمی) و فسفرافزایش (هایپرفسفاتمی) می یابد. این اتفاق معمولا بدلیل آسیب و یا برداشت غده های پاراتیروئید در حین جراحی های پاراتیروئید و یا تیروئید رخ می دهد.

استئوپورز:

هنگامی که یکی از غدد پاراتیروئید بیش از اندازه فعال می شود. به مقادیر زیادی هورمون PTH ترشح می کند در نتیجه باعث می شود که استخوان ها بطور پیوسته کلسیم بدرون خون آزاد کنند. و این امر باعث می شود محتوای کلسیم استخوان و در نتیجه سختی و استقامت آنها کم شود.

| اینستاگرام رادیولوژی سرو سونوگرافی پستان اصفهان|

مطالب پیشنهادی:

تفسیر سونوگرافی کبد

اختلالات رحم

خطرات و عوارض جانبی ماموگرافی

Leave a Comment