چه کسانی بیشتر در خطر سرطان پستان هستند؟ | سونوگرافی پستان اصفهان

خطر سرطان پستان در کمین چه افرادی هست؟

با توجه به توضیحات متخصصین رادیولوژی سرو سونوگرافی پستان اصفهان بیمارانی که ممکن است بیشتر از دیگران در معرض خطر ابتلا به سرطان باشند:

سابقه خانوادگی این بیماری در اقوام درجه یک

تشخیص پاتولوژیک از بیوپسی های قبلی مانند:
  • Atypical ductal hyperplasia ، یک بیماری خوش خیم که سلول ها مانند سلول های طبیعی نیستند.
  • Lobular carcinoma in situ، یک بیماری خوش خیم ناشی از سلولهای غیر طبیعی در پستان است.
  • بیشتر زنانی که مبتلا به سرطان پستان یا تخمدان هستند.
  • سرطان پستان یا تخمدان در سنین جوانی مشاهده می شود (مانند دهه 20 یا 30)
  • سرطانهای متعدد در یک فرد مجزا (سرطان پستان در هر دو طرف یا سرطان پستان و تخمدان در یک فرد مجزا) رخ می دهد

چه کسانی بیشتر در خطر سرطان پستان هستند؟ | سونوگرافی پستان اصفهان

سرطان پستان در یک مرد در  یک خانواده

اگر خانواده ای یکی یا تمام این خصوصیات را داشته باشد، مشاوره در مرکز ارزیابی خطر سرطان ممکن است مناسب باشد تا سطح خطر ارثی را تعیین کند. اغلب شامل یک برنامه غربالگری فشرده تر است، که ممکن است شامل شروع غربالگری ماموگرافی در سنین جوانتر و یا اضافه کردن MRI پستان به غربالگری سالانه باشد. داروهای اولیه مانند تاموکسیفن که مانع از تولید استروژن می شود، وجود دارد و ممکن است خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش دهد.
زنانی که مبتلا به Atypical ductal hyperplasia یا Lobular carcinoma in situ تشخیص داده شده اند، بدون در نظر گرفتن سابقه خانوادگی در معرض خطر بالاتر سرطان پستان هستند. این بیماران با دقت بیشتری مورد پیگیری قرار می گیرند و اغلب توصیه می شود تاموکسیفن مصرف کنند تا به کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان کمک کند. زنانی که سابقه بیماری، Atypical ductal hyperplasia یا Lobular carcinoma in situ در خانواده نزدیک آنها وجود دارد باید مورد ارزیابی قرار گیرند.

متخصصان در ماستکتومی پیشگیری کننده

برخی از زنانی که به دلیل جهش ژنتیکی در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان هستند ، ممکن است در نهایت تصمیم بگیرند که تحت عمل جراحی کاهش خطر یا ماستکتومی پیشگیری از دو طرف قرار بگیرند ، که همان برداشتن هر دو سینه است. متخصص در حفظ مجتمع نوک سینه-آئولار در زمان ماستکتومی پیشگیری هستند. بیمارانی که این عمل را انتخاب می کنند توسط یک تیم چند رشته ای مراقبت می شوند که شامل جراحان سینه از بخش جراحی سرطان، جراحان ترمیمی از بخش جراحی پلاستیک و متخصصان بیهوشی که متخصص در بیهوشی بلوک هستند برای کنترل بهینه درد در طول زمان عمل می باشد.

Leave a Comment