سونوگرافی پستان اصفهان | سونوگرافی واژینال

چه کسانی نباید سونوگرافی واژینال انجام دهند؟

هیچ عامل شناخته شده ای نیست که نتوان سونوگرافی واژینال انجام داد. اتفاقا سونوی واژینال زن باردار ایمن است، هم برای مادر و هم برای جنین به خاطر اینکه هیچ اشعه ای برای تکنیک تصویربرداری استفاده نمی شود. زمانی که ترنسدیوسر داخل واژن قرار می گیرد، احساس فشار می کنید و در برخی موارد هم ناراحتی احساس می شود. این ناراحتی خفیف است . بعد از اتمام این کار از بین می رود. اگر خیلی اذیت تان می کرد، حتما به سونوگرافیست اطلاع دهید.

سونوی واژینال غیر از موارد ذکر شده، چه بیماری های دیگری را نشان می دهد؟

اگر تکنسین این کار را انجام داد، بعد از تصاویر ذخیره می شوند و توسط رادیولوژیست آنالیز می شوند. رادیولوژیست سپس نتایج را برای پزشک می فرستد.
از جمله احتمالاتی که در نتیجه تصویربرداری به دست می آید، ممکن است شامل موارد زیر باشد :
  • سرطان اندام های جنسی یا تولید مثل
  • بارداری
  • کیست
  • فیبروم
  • عفونت لگن
  • بارداری خارج از رحم
  • جای نادرست جفت
سونوگرافی پستان اصفهان | سونوگرافی واژینال

پیام بگذارید