چگونگی انجام ماموگرافی | سونوگرافی پستان اصفهان

آشنایی با چگونگی انجام ماموگرافی

در این مطلب از سایت مرکز رادیولوژی سرو سونوگرافی پستان اصفهان با ما همراه باشید تا با چگونگی انجام ماموگرافی آشنا شوید. هنگام انجام ماموگرافی یک تکنسین متخصص ماموگرافی پستان فرد را در دستگاه ماموگرافی در جهت خاص قرار می دهد و تنظیم می کند. پستان روی یک صفحه مخصوص قرار می گیرد و توسط صفحه ای پلکسی گلس و یا از جنس پلاستیک ویژه از بالا تحت فشار قرار می گیرد . تکنسین به تدریج فشار وارده روی پستان فرد را افزایش می دهد تا به میزان مطلوب برسد .

فشردگی پستانها به دلایل ذیل ضروری می باشد :

  •  تا حد امکان ضخامت بافت پستان را کاهش می دهد تا همه مناطق پستان قابل رویت گردد .
  •  بافت پستان پخش می شود تا در صورت وجود موارد غیر طبیعی حتی بسیار کوچک نیز ، آن منطقه توسط سایر بخش های پستان مخفی نماند .
  •  پخش کردن پستان در اثر فشار اجازه می دهد که دوز کمتری از اشعه ایکس به پستان تابیده شود .
  •  فشرده کردن پستان مانع از تار شدن تصویر ماموگرافی بر اثر حرکات بیمار می شود .
  •  شفافیت تصویر ماموگرافی افزایش می یابد.

مقایسه سونوگرافی سینه با ماموگرافی | سونوگرافی پستان اصفهان

از فرد درخواست می شود در حین انجام ماموگرافی جهت بدن و ایستادن خود را تغییر ندهد .
بطور متداول در ماموگرافی از هر پستان در دو جهت متفاوت تصویر می گیرند.
فرد در هنگام تابش اشعه ایکس باید بی حرکت مانده و حتی برای چند ثانیه نفس خود را نگه دارد تا تصویر تار نشود .
تکنسین در پشت دیوار و یا در اتاق کناری توسط فعال کردن دستگاه، عکس های ماموگرافی فرد را تهیه می نماید .
انجام ماموگرافی حدود 30-20 دقیقه به طول می انجامد .
در هنگام انجام ماموگرافی فرد فشاری را روی پستان هایش حس می کند به اینصورت که توسط صفحه فشار دهنده له می شود .
بعضی خانم ها که دارای پستانهای حساس می باشند احساس ناراحتی می کنند که در این حالت بهتر است ماموگرافی را در زمانی از سیکل ماهانه انجام دهند که حساسیت پستانها کمتر است. بهتر است فرد ماموگرافی خود را یک هفته قبل از زمان قاعدگی انجام ندهد چون در این زمان پستانها حساسند و انجام ماموگرافی ممکن است دردناک باشد ، بهترین زمان انجام ماموگرافی یک هفته بعد از دوران قاعدگی می باشد.

نماهای تصاویر ماموگرافی

نماهای ماموگرافی به دو دسته تقسیم می شوند :
1- نماهای استاندارد
2- نماهای تکمیلی

نماهای استاندارد معمولا در ماموگرافی غربالگری عادی انجام می شود . از هر پستان در 2 نما عکس می گیرند . عکسهای ماموگرافی 2 بعدی بوده و از پستان 3 بعدی تصویر برمی دارد .
نمای CC(Cranio caudal view) بخش میانی پستان و نیز بخش جانبی خارجی پستان را تا جائیکه ممکن است نشان می دهد . اما نمای MLO (Mediolateral oblique view) بیشتر ربع فوقانی خارجی پستان را که بیشترین پاتولوژیهای پستان در این منطقه رخ می دهد را نشان می دهد .

 


مطالب پیشنهادی:

سونوگرافیک سندرم داون

انواع سونوگرافی در دوران بارداری

سونوگرافی ان تی چگونه انجام میشود؟

Leave a Comment