مقایسه فیبرواسکن کبد با بیوپسی کبد

فیبرواسکن کبد چیست؟

دستگاه فیبرواسکن کبد با استفاده از امواج اولتراسوند میزان سختی کبد را اندازه گیری کرده و شدت فیبروز و سیروز کبدی را تشخیص می دهد. انجام تست فیبرواسکن با نظر و صلاحدید پزشک معالج در موارد بسیاری می تواند جایگزین بیوبسی کبد باشد.

مدل جدید دستگاه فیبرواسکن کبد علاوه بر اندازه گیری میزان سختی کبد(فیبروز) دارای قابلیت اندازه گیری CAP در طی انجام تست می باشد.

CAP یک پارامتر معتبر برای تشخیص استئاتوز (میزان چربی در سلول های کبدی) به صورت کمی می باشد. این تست در صورت نیاز به راحتی قابل انجام است و یک ارزیابی دقیق و منحصر به فرد از کبد را ممکن می سازد.

انجام فیبرواسکن یک روش غیر تهاجمی و بسیار ساده است که فقط به چند دقیقه وقت نیاز دارد. پزشک از شما می خواهد که به پشت بخوابید.

دست راست خود را زیر سر قرار دهید سپس امواج از انتهای یک پروب اولتراسوند کوچک به کبد فرستاده می شود. دستگاه میزان چربی و سفتی کبد را نشان می دهد.

مقایسه فیبرواسکن کبد
مقایسه فیبرواسکن کبد

مقایسه فیبرو اسکن کبد با بیوپسی کبد

بیوپسی کبد تست فیبرواسکن
تهاجمی بودن غیر تهاجمی بودن
محدوده کوچک مورد بررسی محدوده وسیع مورد بررسی(250 برابر بزرگتر)
نیاز به بی حسی عدم نیاز به بی حسی
نیاز به آمادگی قبلی عدم نیاز به آمادگی قبلی
وجود ریسک بالا در تکرار تست1 تکرار پذیری تست بدون ایجاد خطر
احتمال بستری شدن عدم بستری شدن
وجود درد و ناراحتی در حین و پس از انجام عمل عدم وجود هرگونه درد و ناراحتی در حین و پس از انجام تست
استرس و ترس و دلهره قبل از عمل1 آرامش و خونسردی قبل از انجام تست
زمانبر بودن انجام عمل و آماده شدن جواب آن مدت زمان کوتاه انجام تست و آماده شدن جواب آن
زمانبر بودن انجام عمل و آماده شدن جواب آن مدت زمان کوتاه انجام تست و آماده شدن جواب آن
هزینه بالا هزینه پایین تر
نیاز به وجود همراه بیمار عدم نیاز به وجود همراه بیمار

با ما در تماس باشید : 

Leave a Comment