سونوگرافی پستان اصفهان تشخیص بیماری های تیروئید با سونوگرافی گردن

سونوگرافی گردن در تشخیص و درمان بیماری های تیروئید

در این مطالعه جامعه آماری اولیه شامل 2835 بیمار بالغ (16 سال و بالاتر) در انگلستان بود که تحت سونوگرافی گردن  و تیروئید قرار گرفتند. اطلاعات رادیولوژی این بیماران به مدت یک سال آرشیو شد و کلیه بیماران حداقل 24 ماه تحت بررسی بالینی و رادیولوژی قرار گرفتند.

برای بررسی نتایج، از سیستم الکترونیکی به نام PPM (Patient Pathway Manager) به منظور آرشیو برگه‌های کلینیکی بیماران، یادداشت‌های جراحی، خلاصه مراحل ترخیص و نتایج پاتولوژی استفاده شد. در صورت فوت بیمار، سوابق الکترونیکی و دستگاه‌های اطلاعات رادیولوژی بیمار به طور خودکار بروزرسانی می‌شدند. بنابراین میزان مرگ و میر در دوره مطالعه به راحتی قابل بررسی بود. در مجموع 1526 ندول در 964 بیمار توسط سونوگرافی تیروئید شناخته شد. بیمارانی که قبل از اسکن، جراحی تیروئیدکتومی (خارج کردن کامل تیروئید) انجام داده بودند از مطالعه خارج شدند.

سونوگرافی پستان اصفهان انجام سونوگرافی تیروئید خطری در پی دارد ؟

علائم بیماری های تیروئید و طبقه بندی رادیولوژی آنها

رادیولوژیست‌ها طبقه‌بندی ندول‌های تیروئید را هم‌زمان با سونوگرافی انجام می‌دادند. اسکن‌ها به منظور جلوگیری از جانب‌داری از نتایج، مجددا تکرار نشدند. در صورتی که بین نتیجه اسکن و طبقه‌بندی ندول‌های تیرویید اختلافی وجود داشت، تصمیم تیم پزشکی ارجحیت می‌یافت.
دستورالعمل انجمن تیروئید انگلستان ندول‌ها را بر اساس ویژگی‌های آن‌ها در سونوگرافی به U1-U5 تقسیم می‌کند. این تقسیم‌بندی مشابه طبقه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی پستان (BIRADS) است. به طور خلاصه طبقه‌بندی ندول‌های تیروئید به شرح زیر است:

  • U1: تیروئید نرمال
  • U2: تیروئید خوش‌خیم
  • U3: تیروئید نامشخص
  • U4: تیروئید مشکوک
  • U5: تیروئید بدخیم

ندول‌هایی که خود از چندین گره کوچک‌تر ایجاد شده بودند و ویژگی‌های مشکوک نیز نداشتند، U3 یا بالاتر طبقه‌بندی شدند. گره‌های U2 و U3 که در بافت‌شناسی بدخیم تشخیص داده شدند، توسط دو متخصص رادیولوژی سر و گردن دوباره ارزیابی شدند. این ارزیابی‌ها بدون آگاهی رادیولوژیست‌ها از نتایج بافت‌شناسی انجام می‌گرفت و هدف از آن‌ بررسی مجدد علائم سرطان در گره‌های تیروئیدی بود.


مطالب پیشنهادی مرتبط : 

انجام سونوگرافی تیروئید خطری در پی دارد ؟

چه زمانی سونوگرافی تیروئید لازم است ؟

پیام بگذارید