سونوگرافی پستان اصفهان آشنایی با گاید وایر آنژیوپلاستی

گاید وایر آنژیوپلاستی چیست؟

گاید وایر آنژیوپلاستی (guide wires angioplasty) ابزاری برای سهولت در انجام فرآیند آنژیوپلاستی و همچنین باز کردن عروق بدن به هنگام گرفتن آن هستند. به طور کلی برای درک این ابزارها و نحوه عملکرد آنها، لازم است که فرآیند آنژیوپلاستی و همچنین گایدوایر را به صورت مجزا تعریف کنیم. آنژیوپلاستی یک فرایند پزشکی همانند آنژیوگرافی است که با استفاده از یک سیم مخصوص، رگهای گرفته شده بدن باز می شوند و می توانند فعالیت طبیعی خود را انجام دهد.

در این فرآیند، سیم دستگاه گایدوایر از دهانه رگ وارد آن شده و کنترل آن از بیرون بدن فرد انجام میگیرد. در این روش حرکت سیم باعث می شود که تنگی رگ در قسمت‌ های گرفته به کمک سیم باز شده و عروق به حالت اولیه و طبیعی خود برمی گردد.

کلمه گاید وایر از دو بخش گاید و وایر تشکیل شده است. کلمه گاید در زبان انگلیسی به معنی راهنما و کلمه وایر به معنی سیم است. این دستگاه از دو بخش تشکیل شده که بخش گاید بر روی بدن فرد قرار می گیرد و به عنوان راهنما در اختیار پزشکان است.

سونوگرافی پستان اصفهان گاید وایر آنژیوپلاستی

پزشک با باز کردن رگ فرد امکان ورود سیم به داخل رگ خونی او را فراهم کرده و به کمک قسمت راهنما می‌تواند آن را به سمت های مختلف حرکت دهد. همکاری این دو قسمت باعث انجام فرآیند آنژیوپلاستی شده و عروق فرد باز می شود. مرحله آخر کار این دستگاه ها شامل استنت گذاری است.

استنت یک ابزار لوله مانند بسیار کوچک با قطری اندازه رگ خونی است که در محل تنگی عروق قرار می‌گیرد و مانع از بسته شدن مجدد رگ میشود. استفاده از استنت تاثیر مهمی در انجام آنژیوپلاستی دارد و کیفیت آن را حفظ می‌کند. شرکت اطلس طب نور نماینده محصولات بوستون در ایران مانند گایدینگ کتتر و استنت قلب می باشد.


بیشتر بدانید : 

آشنایی با انواع رادیولوژی

پیام بگذارید