FNA پستان

سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان می‌باشد و شامل 4/1 کل سرطان‌ها در زنان است شایع‌ترین و قطعی‌ترین روش تشخیص سرطان پستان بیوپسی ضایعه می‌باشد ولی از آنجایی که 70درصد موارد بیوپسی توده‌های پستان مربوط به ضایعات خوش‌خیم است لذا استفاده از روش‌های کمتر تهاجمی مانند آسپیراسیون سوزنی (FNA) از اتلاف هزینه بیمار و نیز تغییرات بافتی در ضایعه جلوگیری می‌نماید. 

ذکر این نکته ضروری است که انجام روش تشخیصی FNA بایستی به عنوان یک روش لازم و تکمیلی جهت تشخیص ضایعات پستان در نظر گرفته شود انجام این تست به عنوان رقیب یا جایگزین بررسی بافتی به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی‌رسد.

به نمونه هایی که بدون کار جراحی و از طریق آب دهان، ادرار، خون یا ترشحات از بدن برداشته می شود همچون تست پاپ اسمیر، سیتولوژی اطلاق می گردد. گفتنی است یکی از اقدامات مهم در دنیا در این حوزه، روش FNA یا نمونه برداری سوزنی است.

در این شیوه از طریق سوزن های ظریف وارد عضو شده و نمونه از هر قسمتی که لازم است، برداشته می شود. روش نمونه برداری سوزنی برای غدد تیروئید، پستان، بزاقی و لنفاوی همچنین برای همه قسمت های بدن همچون کبد، کلیه و طحال کاربرد دارد.

رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی سرو دکتر نینا زاهدی نژاد

 

Leave a Comment