سونوگرافی پستان اصفهان سونوگرافی گردن برای تیروئید چطور انجام میشود ؟

سونوگرافی گردن  چگونه است؟

پزشک برای سونوگرافی گردن یک بالش در زیر گردن شما قرار می دهد تا سرخود را به عقب خم کنید و گردن بهتر دیده شود. ممکن است در این وضعیت راحت نباشید اما معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌شود و درد نخواهد داشت. در برخی موارد ممکن است بتوانید در حین سونوگرافی صاف بنشینید.

ابتدا یک ژل به گردن شما مالیده می‌شود تا به حرکت روان دستگاه بر روی پوست کمک کند. هنگام مالیدن ژل ممکن است احساس خنکی ایجاد شود. پزشک مبدل یا پروب سونوگرافی را در روی ناحیه مورد نظر به عقب و جلو حرکت می دهد. این کار خیلی نرم و آسان انجام می‌شود و هیچ دردی ندارد.

تصاویر بر روی یک نمایش جدید می‌شود و رادیولوژیست با مشاهده مداوم نمایشگر اطمینان حاصل می‌کند که تصویر دقیقی از تیرویید ایجاد شود. سونوگرافی تیرویید هیچ خطری ندارد.

سونوگرافی تیرویید چه کمکی به تشخیص می‌کند؟

سونوگرافی تیروئید اطلاعات زیادی در موارد زیر در اختیار پزشک قرار می‌دهد:

  • آیا زایده های جامد یا پر شده با مایعات وجود دارد
  • تعداد ضایعات و زایده ها
  • محل دقیق ضایعات
  • وجود یا عدم وجود مرز مشخصی برای ضایعات
  • نحوه گردش خون به ضایعات
  • شناسایی گواتر (تورم غده تیروئید)

سونوگرافی پستان اصفهان تشخیص بیماری های تیروئید با سونوگرافی گردن

نتایج سونوگرافی گردن برای بیماری تیروئید

در برخی موارد ممکن است تصاویر اولتراسوند گره هایی را نشان دهند که ممکن است سرطانی بوده و یا حاوی توده های کلسیتی شده میکروسکوپی که اغلب همراه با سرطان است، باشند. بر اساس یک پژوهش که در این زمینه صورت گرفته است، تنها در 1 مورد از هر 111 سونوگرافی، سرطان دیده می‌شود و بیش از نیمی از افرادی که در نتایج آنها گره هایی وجود دارد سرطان ندارند. گره های کوچک تقریبا همیشه غیر سرطانی هستند.


تشخیص بیماری های تیروئید با سونوگرافی گردن