نظر مشتریان رادیولوژی و سونوگرافی سرو

نظر مشتریان رادیولوژی و سونوگرافی سرو

خانم دکتر نینا زاهدی نژاد با آرامش و توضیحات کامل خود، قبل از انجام بیوپسی توانستند استرس و نگرانی من را از انجام بیوپسی پستان کامل برطرف نموده و با انجام بی حسی خیلی خوب هیچگونه دردی را احساس نکنم.

از ایشان و کادر پرسنل سرو کمال تشکر را دارم.