سونوگرافی پستان اصفهان پیشگیری از سرطان تیروئید با انجام سونوگرافی

سونوگرافی تیروئید و نقش آن در پیشگیری از سرطان تیروئید

 مطالعه  پیرامون سرطان تیروئید و انجام سونوگرافی تیروئید برای اولین‌بار به منظور اعتبارسنجی سیستم طبقه‌بندی انجمن تیروئید انگلستان انجام شد. سیستم طبقه ‌بندی U که توسط انجمن تیروئید انگلستان ارائه شد، یک روش قوی و قابل اعتماد برای ارزیابی خطر بدخیمی در ندول‌ های تیروئید با NPV (ارزش پیش‌بینی منفی) بالا است.

در این مطالعه ، سیتولوژی و بافت‌شناسی برای 300 بیمار دارای ندول‌های تیروئید مورد بررسی قرار گرفت.این نتایج حاصل بررسی 1226 ندول درجه‌بندی شده در 964 بیمار بود. از بین 300 بیمار، 57 تن از آن‌ها به سرطان تیروئید مبتلا بودند.

نتایج این مطالعه نشان دادند که از 24 ندول U5 تعداد 14 مورد (2%) و از 51 ندول U4 تعداد 22 مورد (4%) بدخیمی گزارش شده بود. همچنین از 256 ندول U3 تعداد 20 مورد (21%) و از 894 ندول U2 تنها یک مورد سرطان گزارش شد.

سونوگرافی پستان اصفهان سونوگرافی تیروئید چیست؟

نکات ارزشمند حاصل از این مطالعه لزوم ارزیابی دقیق اکوژنیسیتی ندول‌ها، ارزیابی با دقت کیست‌های جامد، تکنیک‌های بهینه سونوگرافی و در نظر گرفتن طبیعت کم‌خطر ندول‌های U3 بود. امید است این مطالعه توجه محققان بیشتری را به لزوم طبقه‌بندی رادیولوژی و پاتولوژی تیروئید جلب نماید.


مطالب پیشنهادی مرتبط : 

انجام سونوگرافی تیروئید خطری در پی دارد ؟

چه زمانی سونوگرافی تیروئید لازم است ؟

تشخیص بیماری های تیروئید با سونوگرافی گردن

الاستوگرافی تکنیکی از سونوگرافی


 

Leave a Comment