کاربرد سونو داپلر

سونوگرافی داپلر 

تغییر سرعت و میزان گردش خون در رگها می تواند نشان دهنده برخی امراض در بدن انسان باشد و بررسی سرعت و جریان خون از طریق دستگاه سونو داپلر انجام می شود . 

سونوگرافی داپلر یک روش غیر تهاجمی (بدون سوزن و تزریق) است که برای تخمین جریان خون از رگهای خونی به کار می رود، این دستگاه از طریق انتقال امواج صوتی فرکانس بالا (اولتراسوند) و رد شدن از سلولهای خونی، از امواج صوتی برای تشکیل تصاویر استفاده می کند. 

در حقیقت سونوگرافی داپلر یک روش تصویربرداری است که با استفاده از تلفیق روشهای اولتراسونیک (سونوگرافی) و همین طور تکنیک اکو پالس برای تولید نقش های رنگی بر روی تصاویری خاکستری رنگی، که از بافتها به دست می آید استفاده می کند.

یک استفاده معمول از این روش در بررسی انتقال خون در رگهای قلب و همچنین رگهای گردن برای خونرسانی به مغزاست ولیکن می تواند برای تصویر برداری از بافتهای جامد متحرک در بدن همانند دیواره های قلب نیز استفاده شود . 

این روش، یک شیوه ارزشمند در تشخیص های بالینی است و در بسیاری از مراکر تصویربرداری از آن استفاده می کنند.


بیشتر بخوانید : سونوگرافی داپلر عروق


سونو داپلر
سونو داپلر

از سونوگرافی داپلر برای تشخیص این موارد استفاده می شود ؟

  • لخته شدن خون
  • بررسی نارسایی های وریدی و عملکرد ضعیف دریچه های خون در رگ های پا که می تواند باعث جمع شدن خون و یا مایعات در پاهای بیمار شود
  • نقص دریچه های قلب و بیماریهای مادرزادی قلبی
  • پیدا کردن عروق مسدود شده
  • بیماریهای عروق محیطی از قبیل کم شدن گردش خون در پاها
  • آنوریسم (برآمدگی توتی شکل در رگها که با کاهش ضخامت دیواره رگها و پارگی می تواند منجر به خونریزی داخلی شود)
  • محدود شدن و کم شدن جریان خون در برخی قسمتها مانند رگ گردن

بیشتر بدانید : آشنایی با مرکز سونوگرافی اصفهان سونوگرافی سرو

Leave a Comment