آشنایی با سونوگرافی تیروئید و گردن

بررسی سونوگرافی تیروئید و گردن در سونوگرافی تیروئید از امواج صوتی برای تولید تصاویر از غده تیروئید در داخل گردن استفاده می شود. این روش از اشعه یونیزه کننده استفاده نمی شود و معمولاً برای ارزیابی توده ها یا ندول های یافت شده در طی یک آزمایش عادی تصویربرداری یا سایر موارد استفاده می شود. در…

ادامه مطلب