آندوسونوگرافی چیست ؟

آندوسونوگرافی (سونوگرافی داخلی) آندوسونوگرافی چیست ؟ سونوگرافی آندوسکوپی (EUS) یا آندوسونوگرافی یک روش کمتر تهاجمی برای ارزیابی بیماری های گوارشی (دستگاه گوارش) و ریه است. آندوسکوپ مخصوص از امواج صوتی با فرکانس بالا استفاده می کند تا تصاویر دقیقی از پوشش و دیواره دستگاه گوارش و قفسه سینه شما، اندام های مجاور مانند لوزالمعده و…

ادامه مطلب