آمادگی برای بیوپسی با آندوسکوپی

نحوه آمادگی برای بیوپسی همراه با آندوسکوپی آمادگی برای بیوپسی با آندوسکوپی نیازمند رعایت یک سری نکات است که در ادامه به آن می پردازیم :  پزشک دستورالعمل هایی را در مورد آنچه بیمار می تواند بخورد یا بنوشد صادر می کند . معده و روده بیمار باید قبل از انجام این روش خالی باشد ،…

ادامه مطلب