علت وجود خون در مدفوع چیست؟

 علامت هشدار دهنده خون در مدفوع وجود خون در مدفوع یا ایجاد مدفوع خونی چه در هنگام دفع مدفوع و چه مشاهده ی آن در آزمایشی که پزشک تجویز کرده است می تواند ترسناک باشد، اما این مشکل همیشه جدی نیست. دلایل احتمالی زیادی برای این مسئله وجود دارد که برخی از آنها نسبتاً بی…

ادامه مطلب