افراد نیازمند به انجام ماموگرافی

ویژگی افراد نیازمند به انجام ماموگرافی سرطان پستان نوعی از سرطان است که عملکرد تقسیم سلولی در سلول های پستان را دچار اختلال می کند. سلول های سرطانی پستان در شخصی که مبتلا شده، بدون کنترل و بیش از حدی که لازم است تکثیر می شوند. یکی از روش های تشخیص در سرطان پستان عکس…

ادامه مطلب