اقدامات قبل از انجام سونوگرافی برست و اگزیلاری

نحوه انجام سونوگرافی برست و اگزیلاری برای انجام سونوگرافی برست و اگزیلاری، بیمار بر روی یک تخت به پشت دراز کشیده و ممکن است از او خواسته شود که دست خود را بالای سر قرار دهد. سپس رادیولوژیست ، ژل مخصوص سونوگرافی را بر سینه و زیر بغل می‌ریزد. این ژل باعث از بین بردن…

ادامه مطلب