الاستوگرافی کبد چیست؟

الاستوگرافی چیست؟ الاستوگرافی کبد:الاستوگرافی یک روش نوین در تصویربرداری پزشکی می باشد که در حال حاضر در مورد بافت هایی مانند پستان تیروئید کبد پروستات انجام می شود. الاستوگرافی یک نوع ارزیابی غیر مداخله ای و غیر تهاجمی برای بررسی توده ها می باشد. این روش براساس تفاوت الاستیسیته و درجه سختی توده ها در…

ادامه مطلب

الاستوگرافی و سرطان سینه

الاستوگرافی در سرطان سینه یکی از شایعترین نوع سرطان در بین زنان سرطان سینه است و از عمده ترین علتهای مرگ و میر در بین زنان محسوب می شود، آمار سرطان سینه در سال ۲۰۱۲حدود ۱.۷ میلیون و بالغ بر ۵۰۰ هزار مرگ و میر در همان سال بوده است .  از این رو پیدا…

ادامه مطلب