موارد منع انجام ام‌ آر‌ آی

موارد منع انجام ام‌ آر‌ آی معمولاً در شرایط خاص افراد می‌توانند از تصویربرداری تشدید مغناطیسی برای عکس‌برداری از اندام‌ها و بافت‌های مختلف بدن خود استفاده کنند. بااین‌حال، معدود محدودیت‌‌های اسکن ام‌آر‌آی شامل موارد زیر می‌شوند: افرادی که از پیس‌میکر (برای بیمارانی‌که دارای دریچه‌های قلب مصنوعی) استفاده می‌‌کنند. افرادی که در بدن آنها جسم خارجی…

ادامه مطلب