روش الاستوگرافی کبد

روش الاستوگرافی کبد روش الاستوگرافی کبد:نحوه انجام کار کاملا شبیه سونوگرافی است. الاستوگرافی در واقع روشی کاملا بدون درد و عارضه است که حدود ده تا پانزده دقیقه به طول می انجامد. در ابتدا از بیمار خواسته می شود که بر روی تخت معاینه دراز بکشد، سپس پروب مخصوص بین دنده ها در گوشه راست…

ادامه مطلب