آشنایی با بیوپسی سوزنی پستان

بیوپسی سوزنی پستان در بیوپسی سوزنی پستان جراح پستان تلاش می کند که در مرحله اول توده های مشکوک را بردارد ، این نوع نمونه برداری به چند روش قابل انجام است و معمولا در این نمونه برداری ناراحتی کمتری دارد . انواع بیوپسی سوزنی پستان بیوپسی های سوزنی پستان عبارتند از : بیوپسی سوزنی…

ادامه مطلب