رادیودارو چیست؟

رادیودارو تعریف رادیودارو و کاربردش در پزشکی هسته ای رادیودارو:رادیوداروها محصولات رادیواکتیوی هستند که در پزشکی برای تشخیص و درمان بیماری‌ها به کار می‌روند. رادیوایزوتوپ‌ها زیرمجموعه‌ای از رادیوداروها هستند که بالغ بر 30 سال است در حوزه پزشکی و دارو کاربرد دارند. رادیوایزوتوپ‌ها عناصر ناپایداری هستند که با توجه به ساختار اتمی خود پرتودهی می‌کنند.…

ادامه مطلب