انواع تصویربرداری سونوگرافی

دسته بندی کلی تصویربرداری سونوگرافی اساسا هفت روش متفاوت برای تصویربرداری سونوگرافی وجود دارد، اما روند اصلی همه یکسان است . انواع مختلف روش های تصویربرداری سونوگرافی عبارتند از : 1 – سونوگرافی ترانس واژینال : جهت تولید تصاویر سونوگرافی در داخل واژن مورد استفاده قرار می گیرند که ترانس واژینال اغلب در دوران اولیه…

ادامه مطلب