انواع فلوروسکوپی و نحوه انجام آن

انواع فلوروسکوپی در این مطلب از سایت مرکز رادیولوژی سرو سونوگرافی پستان اصفهان به معرفی انواع فلوروسکوپی و نحوه انجام آن می پردازیم. فلوروسکوپی روده این روش برای بررسی روده کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. این روش همچنین برای تشخیص بیماری روده، پولیپ، انسداد و سرطان مورد استفاده قرار می گیرد. فلوروسکوپی بلع پزشک با…

ادامه مطلب