بخش داپلر

خدمات تخصصی بخش داپلر، رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی سرو شامل: (داپلر عروق شریانی کلیه و اندامها و گردن) (داپلر وریدهای پا و شکم) برای آشنایی بیشتر با خدمات بخش داپلر می توانید بر روی آن ها کلیک کنید.

ادامه مطلب