مزایا و عوارض وکیوم بیوپسی پستان

مزایا و عوارض وکیوم بیوپسی پستان مزایای وکیوم بیوپسی پستان شیوه ی بسیار قابل اعتماد نمونه برداری با عوارض بسیار اندک، می باشد. بکار بردن آن نسبتا ساده و برای بیمار بخوبی قابل تحمل است. در مقایسه با عمل جراحی پستان این روش کمتر تهاجمی است و نیاز به بیهوشی و بستری شدن در بیمارستان…

ادامه مطلب