آشنایی با دستگاه های رادیولوژی دیجیتال ( قسمت اول )

دستگاه های دیجیتال رادیولوژی تبدیل سیستم های رادیولوژی آنالوگ به رادیولوژی دیجیتال با 2 تکنیک امکان پذیر است که این دو روش عبارتند از:  استفاده از سیستم های CR ) IDR )  استفاده از سیستم های DDR  دستگاه رادیولوژی دیجیتال  (computed radiography) یک صفحه فسفری در داخل کاست مخصوص قرار گرفته که پس از پرتودهی…

ادامه مطلب

اهمیت سیستم های دیجیتال رادیولوژی

سیستم های رادیولوژی دیجیتال امروزه سیستم های دیجیتال رادیولوژی جایگزین سیستم های فعلی فیلم – اسکرین شده که خود شامل دو گروه DDR و IDR می باشد : 1- ( Indirect Digital Radiography) ( IDR ) : رادیوگرافی دیجیتال غیر مستقیم 2- ( DDR ) ( Direct Digital Radiography )  : رادیوگرافی دیجیتال مستقیم با…

ادامه مطلب

آشنایی با روش های رادیوگرافی دیجیتال

انواع روشهای رادیوگرافی دیجیتال بطور کلی می توان کلیه تجهیزات تصویربرداری رادیوگرافی دیجیتال (اشعه ایکس ) را به دو دسته زیر تقسیم نمود : 1 –   Indirect Digital Radiography رادیوگرافی دیجیتال غیر مستقیم  2 – رادیوگرافی دیجیتال مستقیم ( Direct Digital Radiography DDR) ، که فلت پنلهای سلنیومی Amorphous Selenium Flat Panel Detectors  رادیوگرافی دیجیتال مستقیم  از آنجا که…

ادامه مطلب

کاربردهای رادیولوژی دیجیتال DDR چیست ؟

رادیولوژی دیجیتال DDR بخش دیجیتال رادیولوژی DDR و OPG در بخش رادیولوژی با استفاده از سیستم FULL DIGITAL و دستگاه Multix SWING از عکس برداری از تمام نقاط بدن فراهم شده است. در این سیستم با حداقل اشعه و قدرت بزرگنمایی بدون نیاز به دادن اشعه بالا تصاویر رادیوگرافی مطلوب تهیه می شود. – رادیوگرافی…

ادامه مطلب