چه کسانی باید فیبرواسکن کبد انجام دهند ؟

کدام بیماران کاندید مناسب برای آزمایش  فیبرو اسکن کبد ( Fibroscan ) هستند؟  فیبرواسکن کبد یک آزمایش مفید در تقریباً هر بیمار است که در آن یک پزشک ممکن است به مرحله فیبروز کبدی برسد. اشکال اصلی آزمایش Fibroscan اینست که نمی توان آن را در تمام بیماران انجام داد. محدودیت های فنی آزمون فیبرواسکن…

ادامه مطلب