رادیولوژی تشخیصی

رادیولوژی تشخیصی چیست و برای چه چیزهایی استفاده و کاربرد دارد؟ رادیولوژی تشخیصی: تکنولوژی مدرن وقتی برای تشخیص وضعیت یک بیمار می آید، گزینه های زیادی به پزشکان می دهد.برخی از تکنیک ها تهاجمی هستند، برخی دیگر اکتشافی هستند و برخی دیگر غیر تهاجمی. بخش تشخیصی به گروهی از روش ها اشاره دارد که از روش…

ادامه مطلب