پاسخ به سوال متداول رادیولوژی و سونوگرافی

برای شما مراجعه کنندگان عزیز مرکز رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی سرو دکتر نینا زاهدی نژاد، مقاله ای با عنوان پاسخ به سوال متداول مراجعه کنندگان مرکز، آماده شده است که برای شما عزیزان قرار داده ایم. سوال متداول رادیولوژی و سونوگرافی: اگر برای شما هم سوالاتی  پیش آمده حتما پرسش و پاسخ های این بخش…

ادامه مطلب