سونوگرافی در بیماریهای زنان

سونوگرافی در بیماریهای زنان | سونوگرافی ابزاری ارزشمند در تصویربرداری از رحم، تخمدانها و فضای لگن زنانه به حساب میآید. لوله های رحمی که وظیفه انتقال تخمکها را از تخمدانها به رحم بر عهده دارند به جهت آنکه بسیار باریک هستند، در حالت عادی و طبیعی در سونوگرافی دیده نمیشوند. از جمله بیماریهای قابل بررسی…

ادامه مطلب