تشخیص بیماری آسم با رادیولوژی

تشخیص بیماری آسم با رادیولوژی قفسه سینه در حالی که اکثر متخصصین ریه و یا آسم و آلرژی معمولا استفاده از رادیولوژی قفسه سینه را در تشخیص آسم ضروری می دانند. در ضمن توصیه می شود که از غربالگری برای تعیین اینکه آیا این بیماری در ریه ها، قلب و یا قفسه سینه می باشد،…

ادامه مطلب