تشخیص بیماری ها با امواج اولتراسوند

بررسی تشخیص بیماری ها با امواج اولتراسوند بیماری به ناهنجاری در بدن یا روان می گویند که به علت ناراحتی، اختلال عملکرد یا تنش در بیمار یا سایر افراد مرتبط با او ایجاد می گردد. یکی از روشهای تشخیص بیماری ها سونوگرافی می باشد. سونوگرافی نوعی روش تصویربرداری است که در حوزه پزشکی استفاده می…

ادامه مطلب