تشخیص نارسایی کلیه در افراد دیابتی با سونوگرافی

نحوه تشخیص نارسایی کلیه در افراد دیابتی با سونوگرافی بیماری دیابت زمانی ایجاد می شود که پانکراس انسان نمی تواند مقدار هورمون لازم برای مصرف گلوکز را بسازد یا اینکه این هورمون نمی تواند در بدن آن طور که باید عمل کند. اسم این هورمون انسولین است. اگر عملکرد انسولین و چرخه سوزاندن و مصرف…

ادامه مطلب