تفاوت های سفالومتری دیجیتالی و فیلمی

بررسی تفاوت های سفالومتری دیجیتالی و فیلمی در این مطلب از سایت مرکز رادیولوژی سرو سونوگرافی پستان اصفهان به بررسی تفاوت های سفالومتری دیجیتالی و فیلمی، مزایا و کاربرد های آن می پردازیم. امروزه تمام پزشکان در حوزه دندانپزشکی برای تعیین و تشخیص دقیق هر گونه عارضه و بیماری های دندانی و دهانی از رایوگرافی کمک…

ادامه مطلب