تکنیک های الاستوگرافی کبد چیست؟

تکنیک های الاستوگرافی کبد در حالت کلی به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : الاستوگرافی کبد براساس امواج (Shear Wave) الاستئگرافی کبد براساس کشش (Stain Based) الاستوگرافی کبد براساس امواج (Shear Wave) این روش، به کمک دستگاهی به نام فیبرواسکن انجام می شود که اولین روش انجام الاستوگرافی کبد می باشد. با…

ادامه مطلب

علت و عوارض الاستوگرافی کبد

علت و عوارض الاستوگرافی کبد علت و عوارض الاستوگرافی کبد:چرانیاز به انجام الاستوگرافی کبد هست؟ سیروز کبدی میلیون ها نفر را در سرتاسر جهان درگیر کرده است. در آمریکا شایع ترین علت مرگ غیر سرطانی در بین بیماریهای گوارشی و کبدی را تشکیل می دهد . میزان مرگ ومیر ۵ ساله ناشی از سیروز کبدی…

ادامه مطلب

کاربرد الاستوگرافی کبد

کاربرد الاستوگرافی کبد کاربرد الاستوگرافی کبد:این تست برای تشخیص و بررسی بیماری کبد چرب(FLD) و فیبروز استفاده می شود؛ FLD شرایطی است که بافت نرمال کبد جایگزین چربی می گردد؛ این چربی ممکن است که منجر به مرگ سلولی و فیبروز شود. چرا الاستوگرافی باید انجام شود؟ بسیاری از افراد که مبتلا به فیبروز هستند،…

ادامه مطلب