جلوگیری از خونریزی مغزی

آیا می توان از خونریزی مغزی جلوگیری کرد خونریزی مغزی به این دلیل که بسیار وابسته به شرایط خاصی مانند فشار خون است می توان ریسک فاکتورهای آن را به حداقل رساند و برای این کار بایست موارد زیر را در نظر بگیرید (جلوگیری از خونریزی مغزی ) کنترل فشار خون بالا تقریبا ۸۰ درصد…

ادامه مطلب