خواندن سن استخوان با رادیولوژی

با رادیولوژی می توان سن استخوان را حدس زد؟ سن استخوان به پزشکان کمک می کند که میزان رشد سیستم اسکلتی بدن یک کودک را تشخیص دهند. معمولا هم با رادیولوژی از مچ دست چپ به دست می آید. یک روش ایمن و بدون درد که از مقداری اشعه تابشی استفاده می کند. این استخوان…

ادامه مطلب