درمان فیبروز کبدی چیست ؟

روش‌های مختلف درمان فیبروز کبدی روش‌های درمان فیبروز کبدی معمولا به علت ایجاد فیبروز بستگی دارد. در صورت امکان، پزشک بیماری زمینه‌ای فرد را درمان می‌کند تا بتواند اثرات بیماری کبد را کاهش دهد. برای مثال، اگر فرد به مصرف بیش از حد الکل بپردازد، پزشک یک برنامه درمان جهت جلوگیری از مصرف الکل توصیه…

ادامه مطلب