کاربرد سونوگرافی در دوران بارداری

کاربرد سونوگرافی دوران بارداری کاربرد سونوگرافی در طول سه ماهه اول بارداری کاربرد سونوگرافی در دوران بارداری:در سه ماهه اول بارداری (هفته های اول تا 12)، سونوگرافی ممکن است برای موارد زیر انجام شود: تایید بارداری بررسی ضربان قلب جنین تعیین تعداد جنین و چندقلوزایی ارزیابی جفت، رحم، تخمدان ها و دهانه رحم تعیین ناهنجاری…

ادامه مطلب

سونوگرافی‌های مهم دوران بارداری

دوران بارداری سونوگرافی‌های مهم دوران بارداری:یک سونوگرافی استاندارد اطلاعات خوبی را در اختیار پزشک قرار می دهد و او می تواند در این تصویرها رشد کودک را ببیند و موارد غیر طبیعی را در او تشخیص دهد ، تاریخ تولد کودک را تعیین کند و چند قلویی را نیز بفهمد و از طرفی به موقعیت…

ادامه مطلب